Juridisch vastgoedadvies & Taxaties

De vastgoedadviseur die niet op uw loonlijst staat
Wanneer u als aannemer, belegger, ontwikkelaar of adviesbureau bij een vastgoedproject bent betrokken, lijken alle partijen op het oog hetzelfde belang te hebben.

Kennis en advies
Bent u op zoek naar juridische advisering bij vastgoedtransacties, vastgoedbeleggingen, vastgoedontwikkelingen en aan- en verhuur? U doet er goed aan contact met mij op te nemen. Het is belangrijk om deskundigheid in een vroegtijdig stadium in te schakelen, om eventuele problemen achteraf te voorkomen. Mijn belangrijkste doel is het behalen van een resultaat waarbij alle (juridische) risico’s in kaart zijn gebracht en/of zijn afgewenteld. Daarnaast bepalen we samen met u welke risico’s u eventueel wil of kan nemen en of die ook gedragen kunnen worden.

Gedegen juridische bijstand
In veel bedrijven wordt deze taak uitgevoerd door een bedrijfsjurist. Is dat voor uw organisatie geen optie, maar heeft u wél behoefte aan een bepaald aantal uren gedegen juridische bijstand?

Bij het in kaart brengen en regelen van alle juridische en fiscale zaken help ik u graag, maar ook bij het opstellen van diverse overeenkomsten. Te denken valt onder andere aan bijvoorbeeld koop- en/of huurovereenkomsten.

Specialisme
Onder andere heb ik mij gespecialiseerd in het verrichten van due diligence onderzoek voor te verwerven of te verkopen onroerende zaken. Dit onderzoek bestaat uit een zorgvuldige toetsing van de verschillende huur- of andere overeenkomsten, aktes, erfdienstbaarheden of andere beperkende bepalingen, de bestemming (RO-aangelegenheden), de kadastrale situatie en eventuele alternatieve gebruiksmogelijkheden.

Taxaties bedrijfsmatige onroerende zaken
Als Register Makelaar-/Taxateur o.z. heb ik mij toegelegd op het taxeren van bedrijfsmatig vastgoed. Het gaat hierbij niet alleen om winkels, kantoren en bedrijfspanden maar ook om bijzondere objecten als scholen, horeca en dergelijke. Ik voer professionele taxaties uit ten behoeve van eigenaren en gebruikers, maar ook voor beleggers, financiers en projectontwikkelaars.

De taxaties worden uitgevoerd voor een groot aantal doelstellingen, zoals hypothecaire (her)financiering, minnelijke waardering met de fiscus, aankoop of verkoop en actuele (markt)waarden in verband met bijvoorbeeld de  opstelling van een jaarrekening.

Een taxatie is een fundamentele onderbouwing van de waarde van een gebouw. Bij het taxeren spelen meerdere factoren een rol, zoals het waarde begrip, de marktomstandigheden, de gebouwkenmerken, de bestemming en eventuele aannames.

Als Makelaar-/Taxateur ben ik ingeschreven in het Register Makelaar–/ Taxateur Onroerende Zaken te Den Haag d.d. 24 februari 2003 onder nummer 03R582SCVM.

Opdrachtgevers
Mijn opdrachtgevers zijn (particuliere)vastgoed eigenaren (verhuurders), vastgoedfondsen, huurders, projectontwikkelaars, aannemers, notariskantoren, gemeenten, banken en woningbouwverenigingen.

Ervaring
Sinds 1998 ben ik actief in de vastgoedmarkt, betrokken (geweest) bij veel vastgoed projecten in de regio Vallei en Rijn. Betrokken als vastgoedadviseur voor mijn opdrachtgevers. In de afgelopen jaren heb ik samen met mijn opdrachtgevers mooie transacties kunnen realiseren, maar ook veel vastgoed vraagstukken kunnen invullen c.q. oplossen.

Vrijblijvende afspraak
Graag maak ik met u een geheel vrijblijvende afspraak om uw vraag te bespreken en met elkaar te onderzoeken wat ik voor u kan betekenen.

Mag ik op uw vertrouwen rekenen?